3,40
approx. £2.93

White Wine
Meio Xisto
75cl
Vinhos Verdes

  White: Aromatic

11.5%